Günışığı Gazetesi

Anasayfa Yenile

ESKİ YAPI STOKU PATLAMAYA HAZIR BOMBA

12 Ekim 2017 22:54

ESKİ YAPI STOKU PATLAMAYA HAZIR BOMBA

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Kürşat Esat Alyamaç, Elazığ’da 2005 yılından önce inşa edilmiş yapıların çok büyük bir bölümünün performansının deprem etkisi altında yetersiz olduğunu söyledi. Elazığ için deprem dayanımı yetersiz eski yapı stokunun patlamaya hazır bomba olarak beklediğini ifade eden Alyamaç, en kısa zamanda Nailbey, Kültür ve İzzet Paşa gibi mahallelerde bulunan eski yapıların yenilenmesi gerektiğini kaydetti.

HABER: VEDAT YETİK

Yaklaşan 23 Ekim tarihi zihinlerde üzücü sahnelerin canlanmasına neden oluyor. 23 Ekim 2011 tarihinde Van-Erciş merkezli ve sonrasında 9 Kasım 2011 günü Van-Edremit Merkezli yaşanan depremler çok büyük maddi ve manevi kayıplara sebep oldu.

Depremler sonrasında yaşanan can kayıpları, evsiz kalan insanların kış mevsimindeki çadır hayatları ve çadır yangınlarında kaybolan hayatlar hafızalardan silinmedi. Ancak ülkemizin yoğun gündemi içerisinde deprem hasarlarına açık yapı stokunun kaybolduğunu görüyoruz.

Ülkemiz ve ilimiz için aslında kritik öneme sahip olan bu konuyu tekrar gündeme taşımak için Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Kürşat Esat Alyamaç’ın bu konudaki görüşlerini aldık.

Elazığ’ın yapı stokunun, deprem etkisi altındaki davranışının ne olacağı konusunda, geçmişten beri devam eden çalışmalarıyla, bu konudaki en tecrübeli isimlerden biri olan Doç.Dr. Kürşat Esat Alyamaç, konu hakkındaki bilgi ve önerilerini gazetemizle paylaştı.

Alyamaç, Elazığ’da konut sayısındaki ciddi artışa rağmen 2005 yılı öncesi inşa edilmiş yapıların hala kullanıldığını, bu yapıların çok büyük bir bölümünün performanslarının deprem etkisi altında yetersiz olduğunu ifade etti.

Elazığ için deprem dayanımı yetersiz eski yapı stokunun patlamaya hazır bir bomba olarak beklediğini vurgulayan Alyamaç, şunları kaydetti:

“BİNALARIN SAĞLAMLIĞINI YAPI DENETİMİ İLE BELİRLEMEK GEREKİR”

“Ülkemizdeki ve ilimizdeki binaların deprem dayanımları gündeme geldiğinde ilk kabul şu şekilde olmaktadır. 1997 Marmara Depremlerinden sonra 1998 yılında deprem yönetmeliği geliştirilerek revize edildi, dolayısıyla bu tarihten sonra yapılan binalar sağlam kabul edilebilir. Bu kabul eğer o tarihte etkin bir yapı denetimi olsa idi doğru olacaktı. Ancak Türkiye geneli yapı denetimi maalesef 2011 yılından sonra başladığı için binaların sağlamlığını yönetmelik değişimi ile değil yapı denetimi ile belirlemek gerekir. Elazığ da 2000’li yıllardan sonra konut sayısında ciddi bir artış olmuştur. Elazığ Belediyesi’nin 2005 yılındaki yoğun çabası ile yapı denetimi başlamış ve 2011 yılındaki genel yapı denetimi ile denetim çalışmaları devam etmiştir. Dolayısıyla, 2005 yılı ve sonrasında yani son dönemde yapılan binaların depreme karşı farklı seviyelerde olsa da güvenli bir davranış sergileyeceği kanaatindeyiz. Ancak son dönem binalarının da bazı sorunları olduğunu ifade etmek gerekiyor. Hem kamu hem de özel sektöre ait birçok binanın projesinde önemli eksiklikler (taşıma gücü ve dayanım seviyesi anlamında) olduğunu vurgulamakta fayda var.

KONTROLLER VE DENETİMLER ÇOK HASSAS YAPILMALI”

“Maalesef inşaat aşamasında denetime verilen önem, proje tasarım aşamasında verilmemektedir. Bu durum iki temel probleme sebep olmaktadır. Birincisi gereksiz bir ekonomik kayıp ortaya çıkmaktadır, ikincisi ise deprem etkisi altında bina beklenenden daha fazla hasar görecektir. Örneğin, 2016 yılında projelendirilmiş ve inşa edilmiş bir binadan beklenen performans şudur: Halk dilinde şiddetli deprem olarak ifade edilen, 7 ve üzeri büyüklükteki bir depremde binada sadece sıva çatlakları ve çok az taşıyıcı elemanda onarılabilir hasar oluşmasıdır. Olması gereken ve beklenen bu hasarın yerine can kaybına sebep olmayacak ancak orta ve orta üstü hasar meydana gelebilir. Bu nedenle, özellikle yüksek katlı yapıların yapıldığı günümüzde proje tasarımlarının, kontrollerinin ve denetimlerinin çok hassas yapılması gerekmektedir.”

“İKİ ÖNEMLİ FIRSAT KAÇIRILDI”

 “Elazığ’da konut sayısındaki ciddi artışa rağmen 2005 yılı öncesi inşa edilmiş yapılarda hala kullanılmaktadır. Bu yapıların çok büyük bir bölümünün performanslarının deprem etkisi altında yetersiz olduğunu bilmekteyiz. 2003 Bingöl Depremi, 2007 Sivrice Depremleri ve 2010 Başyurt Depremi sonrasında Elazığ Merkez de orta ve ağır hasar gören ciddi sayıda bina maalesef sadece küçük onarımlardan sonra hala kullanılmaktadır. Ülkemizin ve İlimizin sağlam yapılaşma anlamında iki önemli fırsatı kaçırdığını düşünüyorum. İlki TOKİ’lerin şehir dışındaki arsalarda yapılarak, şehir merkezlerinin yenilenmemesidir. İkincisi ise kentsel dönüşüm kanununun, bina dönüşümü şeklinde uygulanması ve düzgün kentleşme yapılmamasıdır. Ayrıca kamunun organize ettiği kentsel dönüşüm projelerinin nüfus yoğunluğu az bölgelerde uygulanması, deprem dayanımı yetersiz yapı stokunun büyük bir sorun olarak kucağımızda sürekli kalmasına sebep olmaktadır.”

“ESKİ YAPILARIN YENİLENMESİ GEREKİYOR”

“Elazığ için deprem dayanımı yetersiz eski yapı stoku patlamaya hazır bir bomba olarak bekliyor. 6306 sayılı kanun kapsamında Elazığ’da yeni yapılan binalar, eski mevcut yapı stoku yanında çok çok küçük bir orandadır. Bu nedenle, en kısa zamanda özellikle Nailbey, Kültür ve İzzet Paşa gibi eski mahallelerde bulunan eski yapıların yenilenmesi gerekmektedir. Umuyorum ki, bu yenilenmeler, bina bazında ve sadece yoğunluğu artırıcı tarzda olmaz. Bu mahallelerimiz için hayalimiz, küçülen imar adaları ve genişleyen caddelerle birlikte yapılacak gerçek bir kentsel dönüşümdür. Projelerinde önemli hatalara ve/veya eksikliklere rastlanılan binalar için özel bir çalışma yapılmalıdır. Maalesef Elazığ’da bir proje denetim ve koordinasyon komisyonu oluşturulamamıştır. Bu komisyon hem mühendislerimizin hizmet içi eğitimini hem de sağlıklı projelerin yapılmasını koordine etmelidir. Valilik, Belediye ve Üniversite ortaklığında, ikili ilişkilerle değil, kurumsal ilişkilerle yürütülen ve sürdürülebilir bir komisyon acilen oluşturulması bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.”